• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

zyczenia

Konsultacje dla uczniów w dniach 1 - 5 czerwca 2020

Wszystkich chętnych uczniów klas 4 - 8 zapraszamy na konsultacje:

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym konsultację do godz. 18:00 prosimy o powiadomienie (poprzez dziennik elektroniczny) nauczyciela przedmiotu o chęci skorzystania z tej formy. 

Przypominamy, iż zobligowani jesteśmy do stosowania się wytycznych GIS, MZ oraz MEN, stąd też uczeń chcący brać udział w konsultacjach powinien posiadać zgodę Rodziców.

Konsultacje dla ósmoklasistów przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty: język polski i matematyka bez zmian, język angielski wtorek GRUPA 2 - 10:00 - 11:00, GRUPA 1 - 11:00 -12:00.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa higienicznego obowiązujące w okresie pandemii Koronawirusa COVID - 19 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach - link poniżej

https://drive.google.com/open?id=11yNFrpv-JN6t9s0mEJ-TplPAJPqdgyZZ

Nadal obowiązuje zdalne nauczanie.

Konsultacje dla ósmoklasistów

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się konsultacje. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji (obowiązują od 25 maja i dotyczą klasy VIII).

Terminy Konsultacji dla pozostałych klas zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

Lp Dzien tygodnia Przedmiot Godzina Numer sali
1 wtorek matematyka grupa 2 8:00 - 9:00 204 
2 wtorek matematyka grupa 1 9:00 - 10:00 205 
3 wtorek język polski  grupa 2 9:00 - 10:00 204
4 wtorek język polski grupa 1 10:00 - 11:00 205
5 czwartek matematyka grupa 2 8:00 - 9:00 204
6 czwartek matematyka grupa 1 9:00 - 10:00 205
7 czwartek język polski  grupa 2 9:00 - 10:00 204
8 czwartek język polski grupa 1 10:00 - 11:00 205
9 wtorek język angielski grupa 2 10:00 - 11:00 204
10 wtorek język angielski grupa 1 11:00 - 12:00 205

Nadal obowiazuje zdalne nauczanie.

 

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2020 r. w naszej szkole odbywają się zajęcia z opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenia poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz konsultacje dla uczniów klas 8, natomiast od 1 czerwca 2020 r. organizować będziemy konsultacje dla wszystkich uczniów.

To Państwo decydujecie o obecności dzieci i uczniów na wspomnianych zajęciach. Nadmieniamy, że wszystkie zajęcia będą odbywać się z zachowaniem procedur i wytycznych zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z naszymi wewnątrzszkolnymi procedurami bezpieczeństwa higienicznego i się do nich stosować.

W związku z powyższym bardzo prosimy by informację o uczestnictwie dziecka/ucznia na zajęciach w szkole czy w przedszkolu podawać minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram zajęć rewalidacyjnych, harmonogram konsultacji będziemy umieszczać dla Państwa wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE w okresie pandemii Koronawirusa COVID - 19 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach - link poniżej

https://drive.google.com/open?id=11yNFrpv-JN6t9s0mEJ-TplPAJPqdgyZZ

Program profilaktyczny „Znamię? Znam je!”

jj

 Uczniowie klasy 7 i 8 naszej szkoły biorą udział w programie profilaktycznym „Znamię? Znam je!” o profilaktyce czerniaka. Celem programu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.  Program został opracowany przez Fundację Gwiazda Nadziei, we współpracy Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Akademią Czerniaka.

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, ale może wystąpić także w obrębie ust, nosa czy gałki ocznej. Co roku wzrasta zapadalność na czerniaka wśród dzieci i osób poniżej 20 roku życia. W Polsce czerniaki są nowotworami o największej dynamice wzrostu zachorowań. Usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, ogranicza się właściwie do wycięcia znamienia i pozwala na wyleczenie prawie 100% chorych. Dlatego tak ważne jest jego szybkie i prawidłowe rozpoznanie.

Czytaj więcej: Program profilaktyczny „Znamię? Znam je!”

Kangur Matematyczny - informacja

Informacja o konkursie pochodzi ze strony głównej organizatora - https://www.kangur-mat.pl/

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Konkurs poprzedzony będzie tzw. konkursem próbnym. Terminarz jest następujący:

KategoriaKonkurs próbnyKonkurs Kangur 2020
Kadet - klasa 7 i 8 SP 25.05.2020 02.06.2020 (wtorek)
Beniamin - klasa 5 i 6 SP 25.05.2020 03.06.2020 (środa)
Maluch - klasa 3 i 4 SP 26.05.2020 04.06.2020 (czwartek)
Żaczek - klasa 2 SP 26.05.2020 05.06.2020 (piątek)

Bliższych informacji udzielają Szkolni Koordynatorzy Konkursu.

Uczestnicy Konkursu proszeni są o zapoznanie się z dokumentem:  Instrukcja dla uczestnika konkursu (plik PDF)
Partner technologiczny konkursu w 2020 r.: Learnetic SA 

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Szanowni Państwo!

W dniu 6 maja 2020 r., zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Gorlice nasze przedszkole, tj. Miejskie Przedszkole nr 2 wznawia swoją działalność. Zapraszamy dzieci, które wcześniej zostały zgłoszone przez swoich rodziców.

Dzieci powinny pojawić się w przedszkolu najpóźniej do 8.30. Informujemy również, że w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 będziemy pracować w zaostrzonych rygorach higieniczno-sanitarnych. DZIECI BĘDĄ PRZYJMOWANE I ODBIERANE POJEDYNCZO. BĘDZIECIE MOGLI PAŃSTWO WEJŚĆ TYLKO NA TEREN SZATNI, GDZIE PO SPRAWDZENIU TEMPERATURY DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA. W oczekiwaniu na przyjęcie dzieci do przedszkola prosimy Państwa o zachowanie dystansu społecznego, ok. 2 m od innych rodziców i ich dzieci.

Informujemy, że nasze przedszkole posiada jeszcze wolne miejsca, zgodnie z wymogami GIS możemy przyjąć maksymalnie 36 dzieci. Ci z Państwa, który chcieliby jeszcze skorzystać z opieki przedszkolnej powinni zgłosić dziecko co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem i dopiero po uzyskaniu zgody na przyjęcie przyprowadzić je do przedszkola. Niezastosowanie się do tego wymogu spowoduje nieprzyjęcie dziecka do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych klasa 1 SP

kliknij aby powiększyć

2323

Informacja dla rodziców

Kliknij aby powiększyć

12121212

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 SP

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy 1 Szkoły Podstawowej nr 3 w MZS nr 3 na rok szkolny 2020/2021 - powiększ kliknij w listę

kl1ab

DNI DYREKTORSKIE ustalone na okres od 21 do 23 kwietnia 2020 ODWOŁANE

Z uwagi na przesunięcie terminów egzaminów ósmoklasisty na połowę czerwca decyzją MEN, na które na początku roku szkolnego ustalone zostały dni wolne od zajęć dydaktycznych tzw. DNI DO DYSPOZYCJI DYREKTORA w okresie od 21 do 23 kwietnia 2020 r. informuję o odwołaniu tych dni. Jest to równoznaczne obowiązkiem realizowania w te dni tj. od 21 do 23 kwietnia nauki zdalnej. 

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.