• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Podsumowanie konkursu historycznego

43W dniu 9 czerwca 2016 w dostojnej aurze Dworu Dersława Karwacjana odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego  „Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości”, którego organizatorami były Miejski Zespół Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach , przy udziale Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konkurs został objęty patronatem Burmistrza Miasta Gorlice oraz Starostę Gorlickiego. Naukowym, Honorowym patronem konkursu był Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dzięki staraniom dyrektorów szkół organizatorów Pana Krzysztofa Michalika oraz Pana Janusza Krycy konkurs jako jedyny organizowany na ziemi gorlickiej został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej.


            Pomysł konkursu wykluł się podczas spotkania zorganizowanego przez Dyrektora Muzeum Gładyszów i Karwacjanów Pana Zdzisława Tohla w maju 2015 r. gdzie dyskutowano nad trwałym upamiętnieniem bitwy gorlickiej, tak by uroczystości jubileuszu 100-lecia bitwy nie przeszły bez echa.

Konkurs miał charakter otwarty i skierowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. W pierwszym etapie wzięło udział 115 uczniów z 21 gimnazjów oraz 98 uczniów z 9 szkół ponadgimnazjalnych. z całego województwa małopolskiego.

Do ostatniego etapu Komisja Wojewódzka, powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty, pod przewodnictwem Pana Krzysztofa Michalika – dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego zakwalifikowała 19 gimnazjalistów i 9 uczniów szkół średnich, spośród których wyłoniono 10 laureatów oraz 18 finalistów (5 laureatów z gimnazjum, 5 laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych, oraz 3 finalistów - szkoły ponadgimnazjalne i 13 finalistów z gimnazjów). Dla 3 laureatów ze szkół ponadgimnazjalnych patron naukowy konkursu ufundował indeksy na wybrany kierunek na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. 

Uroczystość podsumowania zmagań konkursowych uświetnili swoją obecnością wręczając finalistom i laureatom konkursu stosowne zaświadczenia, a nauczycielom opiekunom naukowym uczniów listy z podziękowaniem, Pan Jerzy Nalepka – vice Starosta Powiatu Gorlickiego, przedstawiciel Burmistrza Miasta Gorlice Pan Aleksander Augustyn Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych i Pani Maria Ludwin – przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta oraz Pani wizytator Izabela Zaczyk – przedstawiciel Małopolskiego Kuratora Oświaty. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowali uczniowie Gorlickiej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Ignacego Paderewskiego.

 

 

link do zdjęć z uroczystości: ZDJĘCIA

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.