• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

„Już pływam”

baner1juz plywam"Już pływam", czyli kolejny program dla najmłodszych z dofinansowaniem.

Decyzją Marszałka Województwa Małopolskiego Miasto Gorlice otrzymało dofinansowanie w kwocie 8 300 zł (co stanowi ok. 33% całkowitych kosztów) na realizację programu „Już pływam”. Projekt realizowany będzie w formie zajęć pozalekcyjnych w okresie od 3 października do 9 grudnia 2016 r.
„Już pływam” jest programem powszechnej nauki pływania skierowanym do uczniów klas 1 - 3 szkoły podstawowej. Program ten obejmie 24 uczniów naszej szkoły i będzie prowadzony przez instruktorów pływania na krytej pływalni "Fala" w Gorlicach.

 

 

Główne cele projektu:

 • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
 • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
 • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
 • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych,
 • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów,
 • zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom.

Treści programowe będą realizowane zgodnie z wytycznymi do programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pt. "Umiem pływać".

 

Zajęcia odbywać się będą dla każdej z grup raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Jeden kurs obejmuje 10 wejść na pływalnię 12-osobowej grupy, na 2 godziny lekcyjne (2x45 min.).

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.