• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

CUDER

SAVE 20191127 184139Dnia 21 listopada b.r. w naszej szkole został zrealizowany program profilaktyki zintegrowanej „ Cuder”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas VI- VIII, rodzice oraz nauczyciele. Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym,a także wskazywanie właściwej hierarchii wartości poprzez koncentrację na 5 sferach człowieka: ciało, umysł, duch, emocje i relacje.  Zajęcia przeprowadzili profilaktycy z Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.

Projekt został zrealizowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Dziękujemy uczniom i Rodzicom za aktywność i udział w programie.

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.