• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Konsultacje dla uczniów w dniach 1 - 5 czerwca 2020

Wszystkich chętnych uczniów klas 4 - 8 zapraszamy na konsultacje:

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym konsultację do godz. 18:00 prosimy o powiadomienie (poprzez dziennik elektroniczny) nauczyciela przedmiotu o chęci skorzystania z tej formy. 

Przypominamy, iż zobligowani jesteśmy do stosowania się wytycznych GIS, MZ oraz MEN, stąd też uczeń chcący brać udział w konsultacjach powinien posiadać zgodę Rodziców.

Konsultacje dla ósmoklasistów przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty: język polski i matematyka bez zmian, język angielski wtorek GRUPA 2 - 10:00 - 11:00, GRUPA 1 - 11:00 -12:00.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa higienicznego obowiązujące w okresie pandemii Koronawirusa COVID - 19 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach - link poniżej

https://drive.google.com/open?id=11yNFrpv-JN6t9s0mEJ-TplPAJPqdgyZZ

Nadal obowiązuje zdalne nauczanie.

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.