• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Zakończenie roku i wydawanie świadectw

Z uwagi na obowiązujący stan pandemii koronawirusa COVD-19 zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego dnia 26 czerwca 2020 r.

Wydawanie świadectw będzie miało charakter administracyjny.

KLASY I-VII

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci,  nauczycieli i pracowników szkoły,  świadectwa uczniów  klas I - VII wydawane będą  dnia 26 czerwca przy wejściu do Budynku szkoły i Budynku Sali gimnastycznej.

Klasy A odbierają świadectwa w przy wejściu do Sali gimnastycznej i po ich odebraniu wychodzą wyjściem ewakuacyjnym z Sali gimnastycznej.

Klasy B odbierają świadectwa w holu na parterze budynku szkoły wchodzą od strony boiska a wychodzą wyjściem po przeciwnej stronie.

Świadectwo może być odebrane przez ucznia lub przez rodzica.

Nieodebrane świadectwa będzie można odebrać w czasie wakacji w sekretariacie szkoły.

Do budynku wchodzi jedna osoba (uczeń, rodzic lub opiekun prawny) mająca obowiązek zdezynfekowania rąk  oraz  zakrycia ust i nosa. Świadectwa wydawane są w wyznaczonych punktach.

Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się, Uczniowie/ rodzice/ opiekunowie oczekując na wydanie świadectwa zachowują odległość 1,5 metra.  Na parking przed szkołą mogą wjechać wyłącznie rodzice uczniów z niepełnosprawnościami.

Bardzo prosimy o punktualność i bezwzględne dostosowanie się do zaproponowanych godzin odbioru świadectw.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW KLAS I - VII

dnia 26 czerwca 2020 r.

Godzina

Budynek Sali gimnastycznej

Budynek szkoły

8.00 – 8.30

Klasa 1a

Klasa 1b

8.30 – 9.00

Klasa 2a

Klasa2b

9.00 – 9.30

Klasa 3a

Klasa 3b

9.30 – 10.00

Klasa 4a

Klasa 7a

10.30 – 11.00

Klasa 5a

Klasa 5b

11.00 – 11.30

Klasa 6a

Klasa 6b

Uczniowie klas VIII  odbierają świadectwa  o godz. 11.30 na Sali Gimnastycznej (wejście od boiska). 

Uczniowie zajmują miejsca według przygotowanego planu z zachowaniem odległości zgodnych z wytycznymi GIS i MZ

Uczniowie wchodząc do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk  oraz  zakrycia ust i nosa.

Uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznych odstępów.

Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się, Uczniowie oczekując na wydanie świadectw zachowują odległość 1,5 metra.

Na sale wchodzą jedynie uczniowie, bez rodziców/ opiekunów osób towarzyszących.

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.