• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Komunikat

Szanowni Państwo, w związku z rozporządzeniem MEiN w sprawie organizacji nauczania uczniów klas I-III szkoły podstawowej od dnia 26 kwietnia 2021 r. informuję, że zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem nauka uczniów klas I - III ma odbywać się w trybie HYBRYDOWYM.


W naszej szkole nauka hybrydowa od 26 kwietnia czyli od najbliższego poniedziałku,

będzie zorganizowana w następujący sposób:

 

 1. Od najbliższego poniedziałku czyli od 26 do 30 kwietnia uczyć się w szkole będą klasy: 1a, 2a i 3a; natomiast klasy 1b, 2b i 3b mają nauczanie zdalne w domu,
 2. W następnym tygodniu czyli od 4 do 7 maja stacjonarnie w szkole uczą się uczniowie klas 1b, 2b i 3b, zaś klasy 1a, 2a i 3a mają nauczanie zdalne w domu, i tak na zmianę co tydzień do końca okresu obowiązywania nauki hybrydowej.
 3. Nauka zdalna odbywać się będzie jak dotychczas.
 4. Nauka stacjonarna prowadzona będzie według tygodniowego planu lekcji.
 5. Poszczególne klasy będą zmieniać się w cyklu tygodniowym. W każdym tygodniu będą się uczyć w szkole w trybie stacjonarnym uczniowie tylko trzech klas, z zachowaniem reżimu sanitarnego.

            Uczniowie klas uczących się stacjonarnie w danym tygodniu przychodzą do szkoły w maseczkach, maseczki są obowiązkowe na korytarzach i innych przestrzeniach wspólnych, w sali/klasie maseczka nie jest obowiązkowa, zależne jest to od decyzji nauczyciela lub rodzica. Zaleca się częste mycie i dezynfekcje rąk. Uczniowie powinni korzystać wyłącznie z własnych przyborów. Przerwy będą organizowane indywidualnie dla każdej klasy tak by zminimalizować kontakty uczniów między klasami.

            Równocześnie informuję, że stołówka i świetlica będą działać dla uczniów uczących się w danym tygodniu stacjonarnie oraz dla dzieci rodziców pracujących w służbach medycznych, mundurowych i w oświacie. Dlatego proszę zgłosić wychowawcy klasy informację, czy Państwa dziecko będzie korzystało ze świetlicy a zwłaszcza ze stołówki w okresie nauczania stacjonarnego w szkole.

            Inne informacje oraz ewentualne zmiany będą umieszczane na szkolnej stronie internetowej, będziemy także informować Państwa przez dziennik elektroniczny lub drogą mailową.

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.