• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Konkurs o św. Janie Pawle II

W naszej szkole organizowany jest konkurs o św. Janie Pawle II. Do udziału zapraszamy uczniów z klas I-VIII. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom postaci św. Jana Pawła II, pobudzenie kreatywności uczniów oraz uczczenie 101 rocznicy urodzin Papieża Polaka. 

 

REGULAMIN KONKURSU: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W PAMIĘCI MŁODSZYCH I STARSZYCH

CEL KONKURSU: Przybliżenie życiorysu św. Jana Pawła II, utrwalenie wiedzy o św. Janie Pawle II, propagowanie głównych treści Jego nauczania, pobudzenie kreatywności i pomysłowości uczniów, szerzenie pamięci o św. Janie Pawle II wśród Młodego Pokolenia.

 

PRZEBIEG KONKURSU: Konkurs zakłada 4 formy uczestnictwa dostosowane do poszczególnych grup wiekowych:

KLASY I- III: PRACA PLASTYCZNA- przygotowanie dowolną techniką herbu papieża Jana Pawła II, w załączniku nr 1 zdjęcie herbu oraz wzór (załącznik nr 2), który można wydrukować i na nim wykonać swoją pracę.

KLASY IV- VI: PRACA PLASTYCZNA- przygotowanie dowolną techniką pracy plastycznej nawiązującej do życia, zainteresowań i nauczania św. Jana Pawła II ( np. papież i góry, papież i rodzina, papież i sport….). Można inspirować się materiałami znalezionymi w Internecie, jednak praca NIE MOŻE być kopią zdjęcia lub ilustracji już istniejącej.

KLASY VII- VIII: PRACA MULTIMEDIALNA- przygotowanie dowolnego materiału multimedialnego nawiązującego do życia, zainteresowań, nauczana św. Jana Pawła II oraz wspomnień o Nim. Może być to prezentacja multimedialna, film, reportaż, audycja radiowa, wywiad i inne. Materiały powinny trwać od 3 do 5 minut, mile widziane zaangażowanie całych rodzin.

KLASY VI- VIII: KONKURS WIEDZY- w ramach lekcji religii w klasach IV- VIII zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II. W załączniku nr 3 znajduje się tekst na podstawie, z którym należy zapoznać się przed konkursem.

Prace plastyczne należy odpowiednio podpisać (Imię, nazwisko, klasa), przynieść do szkoły, zostawić w dyżurce lub w pokoju nauczycielskim do 14 maja 2021. Prace multimedialne należy zapisać w formacie mp.3, mp.4 lub jako prezentację programu Power Point, zgrać na płytkę CD lub pendraive, włożyć do koperty odpowiednio podpisanej (imię, nazwisko, klasa), przynieść do szkoły i zostawić w dyżurce lub w pokoju nauczycielskim do 14 maja 2021. Natomiast konkurs wiedzy odbędzie się na lekcjach religii w tygodniu między 10 a 14 maja. Ogłoszenie wyników planowane jest na 18 maja.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!! DLA ZWYCIĘZCÓW PRZEWIDZIANE SĄ NAGRODY!!!

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK nr 2

BIOGRAFIA JP2

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.