• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Program „ Cuder” w naszej szkole

Termin: 19 listopada 2015r. / czwartek/.

Cele programu: „ Cuder”, to program profilaktyki zintegrowanej. Największy nacisk położony jest na inicjowanie rozwoju sfery motywacji do dobrego działania, odpowiedź na pytanie- „po co mam być dobrym człowiekiem?” i uzyskanie podpowiedzi, w jaki sposób takim się stać.

Adresaci: uczniowie klas I – III gimnazjum,

               rodzice w. wym. uczniów,

               nauczyciele.

 

Czas trwania programu dla uczniów: spotkanie trwa około trzech godzin

( 3 x 45 minut), jest podzielone na 3 części; kim jesteś?, gdzie jesteś? i po co jesteś?.

Metody pracy: miniwykłady, burze mózgów, gry dydaktyczne, metody inscenizacyjne- scenki, psychodramy, świadectwa.

Godziny spotkań:

uczniowie- lekcje 4- 5- 6 / od 10.30 do ok. 13.10/,

nauczyciele- ok. godz. 14 / ok. 45 minut/,

rodzice uczniów klas I – III gimnazjum- godz. 16.00 / ok. 45 minut/.

Miejsce realizacji programu:

uczniowie- sala gimnastyczna,

rodzice- świetlica szkolna.  

Do pełnego rozwoju konieczna jest jedność pięciu sfer: Ciała, Umysłu, Ducha, Emocji i Relacji.

Gra CUDER wskazuje drogę do dorosłości opartą na wartościach:

prawdzie, miłości i wolności.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie!

Copyright © 2021. OPENMINT Rights Reserved.