• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Zakończenie roku i wydawanie świadectw

Z uwagi na obowiązujący stan pandemii koronawirusa COVD-19 zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020 odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego wynikającego z zagrożenia epidemiologicznego dnia 26 czerwca 2020 r.

Wydawanie świadectw będzie miało charakter administracyjny.

KLASY I-VII

Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci,  nauczycieli i pracowników szkoły,  świadectwa uczniów  klas I - VII wydawane będą  dnia 26 czerwca przy wejściu do Budynku szkoły i Budynku Sali gimnastycznej.

Klasy A odbierają świadectwa w przy wejściu do Sali gimnastycznej i po ich odebraniu wychodzą wyjściem ewakuacyjnym z Sali gimnastycznej.

Klasy B odbierają świadectwa w holu na parterze budynku szkoły wchodzą od strony boiska a wychodzą wyjściem po przeciwnej stronie.

Świadectwo może być odebrane przez ucznia lub przez rodzica.

Nieodebrane świadectwa będzie można odebrać w czasie wakacji w sekretariacie szkoły.

Do budynku wchodzi jedna osoba (uczeń, rodzic lub opiekun prawny) mająca obowiązek zdezynfekowania rąk  oraz  zakrycia ust i nosa. Świadectwa wydawane są w wyznaczonych punktach.

Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się, Uczniowie/ rodzice/ opiekunowie oczekując na wydanie świadectwa zachowują odległość 1,5 metra.  Na parking przed szkołą mogą wjechać wyłącznie rodzice uczniów z niepełnosprawnościami.

Bardzo prosimy o punktualność i bezwzględne dostosowanie się do zaproponowanych godzin odbioru świadectw.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŚWIADECTW KLAS I - VII

dnia 26 czerwca 2020 r.

Godzina

Budynek Sali gimnastycznej

Budynek szkoły

8.00 – 8.30

Klasa 1a

Klasa 1b

8.30 – 9.00

Klasa 2a

Klasa2b

9.00 – 9.30

Klasa 3a

Klasa 3b

9.30 – 10.00

Klasa 4a

Klasa 7a

10.30 – 11.00

Klasa 5a

Klasa 5b

11.00 – 11.30

Klasa 6a

Klasa 6b

Uczniowie klas VIII  odbierają świadectwa  o godz. 11.30 na Sali Gimnastycznej (wejście od boiska). 

Uczniowie zajmują miejsca według przygotowanego planu z zachowaniem odległości zgodnych z wytycznymi GIS i MZ

Uczniowie wchodząc do szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk  oraz  zakrycia ust i nosa.

Uczniowie opuszczają teren szkoły z zachowaniem bezpiecznych odstępów.

Przed szkołą oraz na jej terenie obowiązuje zakaz gromadzenia się, Uczniowie oczekując na wydanie świadectw zachowują odległość 1,5 metra.

Na sale wchodzą jedynie uczniowie, bez rodziców/ opiekunów osób towarzyszących.

Zwrot podręczników, laptopów i książek do biblioteki szkolnej

Termin oddawania podręczników, wypożyczonych książek i laptopów:
19.06 - piątek godz. 10.30 do 12.00
22 - 23.06 (poniedziałek, wtorek) - godz. 9.00 do 11.00

WEJŚCIE OD SALI GIMNASTYCZNEJ

Bardzo proszę dostosować się do wspomnianych terminów i przede wszystkim pamiętać o oddaniu podręczników i laptopów i wypożyczonych z biblioteki książek.

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny

W pierwszym tygodniu czerwca odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Konkurs ten zawsze cieszy się dużą popularnością wśród uczniów. W tym roku wystartowało w nim 25 uczniów Szkoły Podstawowej, z których czworo otrzymało wynik bardzo dobry oraz dwa wyróżnienia. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Maciej Stój klasa 2b - wynik bardzo dobry

Weronika Warchał - klasa 3b - wynik bardzo dobry

Jakub Karp - klasa 5b - wynik bardzo dobry

Szymon Stój - klasa 6a - wynik bardzo dobry

 Zuzanna Piotrowska - klasa 2b - wyróznienie

Marta Stempkowicz - klasa 3b - wyróżnienie 

Na uwagę zasługują również wyniki:

Bartłomiej Żak najlepszy wynik w kategorii "Żaczek" w klasie 2a, Kinga Zagórska - najlepszy wynik w kategorii "Maluch" w klasie 4 oraz Szymon Mrozek - najwyższy wynik w szkole w kategorii Kadet - klasy 7 i 8 szkoły podstawowej.
Serdeczne gratujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Konsultacje dla uczniów 15 czerwca 2020

Wszystkich chętnych uczniów klas 4 - 8 zapraszamy na konsultacje w poniedziałek 15 czerwca:

Godzina

Nauczyciel, przedmiot sala

8:00 – 9:00

K.Mrozek – geografia, wf  sg1

9:00 – 10:00

E. Mrozek – plastyka, technika (świetlica)

M.Bania – j.polski s.205 wszystkie klasy

10:00 – 11:00

R.Apola – matematyka  s. 203

E.Janusz –język angielski 201

11:00 – 12:00

R. Basista – przyroda 209

E.Janusz –język angielski 201

 

Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym konsultację do godz. 18:00 prosimy o powiadomienie (poprzez dziennik elektroniczny) nauczyciela przedmiotu o chęci skorzystania z tej formy. 

Przypominamy, iż zobligowani jesteśmy do stosowania się wytycznych GIS, MZ oraz MEN, stąd też uczeń chcący brać udział w konsultacjach powinien posiadać zgodę Rodziców.

Nadal obowiązuje zdalne nauczanie.

Dyżur pedagoga dla rodziców i uczniów

Dyżur pedagoga dla rodziców i uczniów

Pedagog szkolny pełni dyżur w szkole

poniedziałek - 8:30 - 13:00

wtorek - 8:30 - 12:30

środa - 8:30 - 13:00

czwartek - 11:00 - 16:00

piątek - 8:00 - 11:00

Aktualny telefon do kontaktu z pedagogiem to 18 353 84 91 (numer telefonu szkoły).

Przed wejściem do gabinetu proszę zachować procedury bezpieczeństwa obowiazujące w szkole w okresie pandemii.

 

Czytaj więcej: Dyżur pedagoga dla rodziców i uczniów

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

zyczenia

Konsultacje dla uczniów w dniach 1 - 5 czerwca 2020

Wszystkich chętnych uczniów klas 4 - 8 zapraszamy na konsultacje:

HARMONOGRAM KONSULTACJI

Najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym konsultację do godz. 18:00 prosimy o powiadomienie (poprzez dziennik elektroniczny) nauczyciela przedmiotu o chęci skorzystania z tej formy. 

Przypominamy, iż zobligowani jesteśmy do stosowania się wytycznych GIS, MZ oraz MEN, stąd też uczeń chcący brać udział w konsultacjach powinien posiadać zgodę Rodziców.

Konsultacje dla ósmoklasistów przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty: język polski i matematyka bez zmian, język angielski wtorek GRUPA 2 - 10:00 - 11:00, GRUPA 1 - 11:00 -12:00.

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa higienicznego obowiązujące w okresie pandemii Koronawirusa COVID - 19 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach - link poniżej

https://drive.google.com/open?id=11yNFrpv-JN6t9s0mEJ-TplPAJPqdgyZZ

Nadal obowiązuje zdalne nauczanie.

Konsultacje dla ósmoklasistów

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII organizuje się konsultacje. Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości terminy tych konsultacji (obowiązują od 25 maja i dotyczą klasy VIII).

Terminy Konsultacji dla pozostałych klas zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.

Lp Dzien tygodnia Przedmiot Godzina Numer sali
1 wtorek matematyka grupa 2 8:00 - 9:00 204 
2 wtorek matematyka grupa 1 9:00 - 10:00 205 
3 wtorek język polski  grupa 2 9:00 - 10:00 204
4 wtorek język polski grupa 1 10:00 - 11:00 205
5 czwartek matematyka grupa 2 8:00 - 9:00 204
6 czwartek matematyka grupa 1 9:00 - 10:00 205
7 czwartek język polski  grupa 2 9:00 - 10:00 204
8 czwartek język polski grupa 1 10:00 - 11:00 205
9 wtorek język angielski grupa 2 10:00 - 11:00 204
10 wtorek język angielski grupa 1 11:00 - 12:00 205

Nadal obowiazuje zdalne nauczanie.

 

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 2020 r. w naszej szkole odbywają się zajęcia z opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci i uczniów posiadających orzeczenia poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz konsultacje dla uczniów klas 8, natomiast od 1 czerwca 2020 r. organizować będziemy konsultacje dla wszystkich uczniów.

To Państwo decydujecie o obecności dzieci i uczniów na wspomnianych zajęciach. Nadmieniamy, że wszystkie zajęcia będą odbywać się z zachowaniem procedur i wytycznych zalecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z naszymi wewnątrzszkolnymi procedurami bezpieczeństwa higienicznego i się do nich stosować.

W związku z powyższym bardzo prosimy by informację o uczestnictwie dziecka/ucznia na zajęciach w szkole czy w przedszkolu podawać minimum z jednodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram zajęć rewalidacyjnych, harmonogram konsultacji będziemy umieszczać dla Państwa wiadomości na naszej stronie internetowej.

 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA HIGIENICZNEGO OBOWIĄZUJĄCE w okresie pandemii Koronawirusa COVID - 19 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach - link poniżej

https://drive.google.com/open?id=11yNFrpv-JN6t9s0mEJ-TplPAJPqdgyZZ

Program profilaktyczny „Znamię? Znam je!”

jj

 Uczniowie klasy 7 i 8 naszej szkoły biorą udział w programie profilaktycznym „Znamię? Znam je!” o profilaktyce czerniaka. Celem programu jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka.  Program został opracowany przez Fundację Gwiazda Nadziei, we współpracy Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Akademią Czerniaka.

Czerniak to nowotwór złośliwy skóry, ale może wystąpić także w obrębie ust, nosa czy gałki ocznej. Co roku wzrasta zapadalność na czerniaka wśród dzieci i osób poniżej 20 roku życia. W Polsce czerniaki są nowotworami o największej dynamice wzrostu zachorowań. Usunięcie czerniaka, kiedy choroba nie jest jeszcze zaawansowana, ogranicza się właściwie do wycięcia znamienia i pozwala na wyleczenie prawie 100% chorych. Dlatego tak ważne jest jego szybkie i prawidłowe rozpoznanie.

Czytaj więcej: Program profilaktyczny „Znamię? Znam je!”

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.