• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Wstęp deklaracji

Miejski Zespół Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony  www.mzs3gorlice.pl   

Dane teleadresowe jednostki:

 

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach

(Szkoła Podstawowa nr 3, Miejskie Przedszkole nr 2)

38-300 Gorlice

ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 16

tel. 18 3538491, fax. 18 3538492

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres strony: www.mzs3gorlice.pl  

Adres skrzynki na platformie ePUAP: /MZS3Gorlice/domyslna

Godz. pracy Sekretariatu szkoły:

poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.30

Strona podmiotowa www.mzs3gorlice.pl  jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
- podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
- nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Krzysztof Michalik 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 18 3538490

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

 1.  Budynek: Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach – budynek dydaktyczny mieszczący Szkołę Podstawową nr 3 i Miejskie Przedszkole nr 2
 • do Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzą 3 wejścia: pierwsze od strony boiska szkolnego, drugie (zintegrowane z wejściem do Sali gimnastycznej) od strony boiska szkolnego, trzecie od         strony ul. Wyszyńskiego,
 • wejście do Miejskiego Przedszkola nr 2 znajduje się od strony boiska szkolnego,
 • wejścia są na poziomie ulicy, oprócz wejścia od strony ul. Wyszyńskiego od której prowadzą długie schody, oraz wejścia obok Sali Gimnastycznej – próg umieszczony jest na stopniu
 • wejście obok Sali Gimnastycznej wyposażone w pochylnię dla osób poruszających się na wózku,
 • wejście do Miejskiego Przedszkola nr 2 wyposażone w pochylnię dla osób poruszających się na wózku
 • nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejścia nie są zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku, a po skorzystaniu ze schodołazu także pomieszczenia na I i II piętrze budynku.
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze budynku,
 • w pobliżu budynku wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • zapewniono dodatkowo komunikację ze szkołą i przedszkolem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami - pracownik schodzi do niej po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności pomocy przy wejściu do budynku ucznia z niepełnosprawnością         ruchową i jego opiekuna.
 1. Budynek: Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach – sala gimnastyczna
 • do budynku Sali gimnastycznej prowadzi 1 wejście od strony boiska szkolnego zintegrowane z wejściem do budynku szkoły podstawowej,
 • wejście nie jest na poziomie ulicy - próg drzwi wejściowych umieszczony jest na stopniu,
 • do wejścia prowadzą schody,
 • wejście wyposażone w pochylnię dla osób poruszających się na wózku,
 • nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • wejście nie jest zabezpieczone bramkami,
 • w budynku brak jest windy,
 • budynek jest dostosowany do osób na wózkach inwalidzkich,
 • w budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • w pobliżu budynku (w ciągu ul. Wróblewskiego) wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,

Wjazd na plac obok budynku szkoły od strony boiska szkolnego zabezpieczony szlabanem uruchamianym pilotem.

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.