• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Kiermasz bożonarodzeniowy

Dyrektor, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zapraszają na coroczny kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się od 9 grudnia przez najbliższe dwa tygodnie w holu na parterze naszej szkoły.

Do kupienia własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, bombki, stroiki i pierniczki.

Dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na działalność Samorządu Uczniowskiego, Spółdzielni Uczniowskiej, Szkolnego Koła Caritas oraz doposażenie świetlicy i biblioteki szkolnej.

Zapraszamy na nasze stoisko od godziny 7:40 - 8:00,  a także w czasie przerw.

CUDER

SAVE 20191127 184139Dnia 21 listopada b.r. w naszej szkole został zrealizowany program profilaktyki zintegrowanej „ Cuder”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas VI- VIII, rodzice oraz nauczyciele. Celem programu jest przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym,a także wskazywanie właściwej hierarchii wartości poprzez koncentrację na 5 sferach człowieka: ciało, umysł, duch, emocje i relacje.  Zajęcia przeprowadzili profilaktycy z Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja”.

Czytaj więcej: CUDER

Szkolne koło Caritas w Jaśle

caritas119 listopada delegacja SK Caritas w składzie : Gogola Natalia, Konopka Oliwia, Toczek Weronika i Sabina Stempkowicz pod  opieką pani Teresy Muzyka uczestniczyła w organizowanym przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej spotkaniu Opiekunów i Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas w Jaśle.

Celem spotkania było uwrażliwić dzieci i młodzież na pomaganie osobom niepełnosprawnym, chorym i ubogim. Po powitaniu i przedstawieniu działań mających na celu motywowanie do działań Caritas, miało miejsce spotkanie z goście ks. Jakubem Bartczakiem, który miał krótki wykład i koncert. Po ciekawym spotkaniu, które cieszyło się dużym zainteresowaniem, były jeszcze bieżące informacje i propozycje działań. Całe spotkanie zakończyło się poczęstunkiem i krótkim pożegnaniem.

REGULAMIN KONKURSU "SUPER KLASA"

REGULAMIN KONKURSU "SUPER KLASA"

Konkurs pt.  „SUPER KLASA” jest przeznaczony dla klas IV-VIII  naszej szkoły.

Głównym celem tego konkursu jest wprowadzenie w szkole zdrowej rywalizacji oraz dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do starania się głównie o:

- osiąganie lepszych wyników w nauce (średnia ocen klasy),

- wywiązywanie się z obowiązku szkolnego tj.  uczęszczania na zajęcia (frekwencja klasy),

- promowanie pozytywnych postaw uczniów (m.in. udział w akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski)

Cele szczegółowe konkursu:

- kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej,

- uaktywnienie i integracja środowiska uczniowskiego,

- tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy,

- propagowanie współdziałania i współzawodnictwa opartego na zdrowych zasadach,

- rozwijanie osobowości, talentów i zainteresowań uczniów,

Czytaj więcej: REGULAMIN KONKURSU "SUPER KLASA"

Spotkanie z rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami, odbędą się:

21 listopada 2019 roku - czwartek

 • dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej  godzina 15:15 o godzinie 16:00 spotkanie w świetlicy.
 • dla klas 4 - 8 szkoły podstawowej godzina 15:30 o godzinie 16:00 spotkania na sali gimnastycznej.

Serdecznie zapraszamy.

Opieka stomatologiczna nad uczniami MZS nr 3

Informacja
dotycząca zakresu i zasad sprawowania opieki stomatologicznej nad Uczniami

W roku szkolnym 2019/2020 opiekę stomatologiczną nad Uczniami na podstawie porozumienia zawartego z Miastem Gorlice sprawować będą lekarze dentyści, którzy wykonują zawód w Medicor spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach. Medicor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest świadczeniodawcą, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Czytaj więcej: Opieka stomatologiczna nad uczniami MZS nr 3

Ciało, Umysł, Duch, Emocje, Relacje- CUDER

Informujemy, że 21 listopada 2019r. /czwartek/ w naszej szkole po raz drugi  zostanie przeprowadzony program profilaktyki zintegrowanej CUDER.

Obejmie on uczniów klas 6,7 i 8, rodziców tych uczniów oraz nauczycieli.

Czas trwania programu dla uczniów 3 godziny lekcyjne. Czas trwania dla nauczycieli ok. 40 minut. Czas trwania dla rodziców ok. 40 minut.

Godziny spotkań:

 • uczniowie klas 6a, 6b, 7a, 8a- od 3. lekcji,
 • nauczyciele- od godz. 13.30,
 • rodzice- od godz. 16.00 ( w ramach wywiadówki).

Program przeprowadzą profilaktycy z Fundacji Wspomagającej Wychowanie ARCHEZJA. Zapraszamy!

Zbiórka na rzecz Antosi

1W dniach 28 - 31 października 2019 r. na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach przeprowadzono akcję charytatywną na rzecz Antosi (kwesta do puszek, bazarek). W wyniku tej akcji uzbierano 1494,58 zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

                      Samorząd Uczniowski,

                      Szkolny Klub Wolontariatu

                        i Rada Rodziców MZS nr 3.

 

Czytaj więcej: Zbiórka na rzecz Antosi

Rajd Beskidzka Jesień

20191016 12385516 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 przy Miejskim ZespoleSzkół nr 3 im Św Jana Kantego w Gorlicach brali udział jak co roku w XLVI Rajdu „Beskidzka Jesień” na trasie Krzywa – Regietów – Małastów.

 Organizatorami byli:

     - Oddział PTTK w Gorlicach

     - Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK w Gorlicach

     - Wydział Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorlice

     - Miejski Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kantego w Gorlicach Koło Szkolne PTTk nr 7 TRAWERS.

Trasa rajdu  wiodła od Krzywej  przez Popowe Wierchy, Zdynia, Rotunde (771m) cmentarz nr 51 z I wojny światowej do Regietowa. Tam w bazie namiotowej odbyło się ognisko oraz wręczono okolicznościowe pamiątki i nagrody dla uczestników rajdu oraz zwycięzców konkursu.

Czytaj więcej: Rajd Beskidzka Jesień

Wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego

1Dnia 16 października uczniowie klas trzecich i klasy czwartej wzięli udział w wycieczce dydaktyczno-krajoznawczej do Magurskiego Parku Narodowego. Swoją wyprawę rozpoczęli od zwiedzenia Ośrodka Edukacyjnego wraz z Muzeum im. Jana Szafrańskiego w Krempnej, gdzie podziwiali liczne ekspozycje a także wzięli udział w trzydziestominutowym spektaklu przyrodniczym obrazującym historię kształtowania się obecnego stanu przyrody tego terenu. Następnie udali się w trasę ścieżką dydaktyczną ,podczas której od przewodników dowiedzieli się wielu ciekawostek na temat tej części Parku Narodowego, zwanej Magurą Łemkowską . Wyprawa ta zakończyła się wspólnym biesiadowaniem i pieczeniem kiełbasek na ognisku.

Czytaj więcej: Wycieczka do Magurskiego Parku Narodowego

Copyright © 2019. OPENMINT Rights Reserved.