^Do góry
 • 1 MZS nr 3
  "Człowiek uczy się przez całe życie, z wyjątkiem lat szkolnych".
 • 2 MZS nr 3
  Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy. - Paulo Coelho
 • 3 MZS nr 3
  Słyszę i zapominam Widzę i pamiętam Robię i rozumiem. - Konfucjusz
 • 4 MZS nr 3
  Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie wiecznie, co powinni myśleć, unikniemy wielu nieporozumień.
 • 5 MZS nr 3
  Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali.
baner

Caritas

Szkolne Koło Caritas powstało w 1999r, jest ono jednym z pierwszych powstałych w naszej diecezji. Członkami Koła są uczniowie z klas I – III gimnazjum oraz szóstoklasiści.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w razie potrzeby częściej. Pracujemy według programu duszpasterskiego. Uczniowie skupieni wokół działalności charytatywnej Kościoła odkrywają wartości własnego życia oraz drugiego człowieka.

Celem spotkań jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych, ukazanie, że od każdego człowieka i jego zaangażowania zależy wiele i każdy może mieć swój wkład w budowanie lepszego świata.

Szczegółowe działania są podejmowane zgodnie z opracowanym rocznym planem pracy Koła. Podejmujemy takie działania jak :

przygotowanie liturgii na Tydzień Miłosierdzia oraz rozważanie różańcowe;

Niedziela Papieska-  / zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia/

Dzień Papieski-16 X;

Święto Patrona Szkoły- św. Jana Kantego- 20 X  / włączenie się w przygotowanie liturgii, przeprowadzenie szkolnego konkursu;

zbiórka do puszek na Kościoły w Potrzebie;

pamiętamy o zmarłych- odwiedzenie cmentarzy w listopadzie;

Mikołajki;

rozprowadzanie świec Caritas- XII;

wykonanie ozdób świątecznych, pisanek wielkanocnych z których dochód  przeznaczamy na adopcję serca Betshaby Sydonii z Kassisi w Afryce /Zambia/’

zbiórka pieniędzy na Kościoły Wschodu- XII;

zbiórka żywności w sklepach przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy;

spotkanie Opłatkowe w szkole;

przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństwa inscenizowanej Drogi Krzyżowej;

przeprowadzenie apelu wielkanocnego i  rocznicy śmierci Jana Pawła II;

przygotowanie liturgii uroczystości Bożego Miłosierdzia – święto Caritasu

Boże Ciało – sprzedaż chlebków na potrzeby kuchni Caritas w Gorlicach;

Wycieczki do różnych ciekawych miejsc w jesieni i na wiosnę;

Zakończenie roku szkolnego uroczystym ogniskiem- podsumowanie pracy Koła Caritas.

Copyright © 2013. Miejski Zespół Szkół nr 3 Rights Reserved.