• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Informacje dla rodziców

HARMONOGRAM DYŻURÓW


RAMOWY PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI na rok 2019/2020

 

wrzesień - spotkanie informacyjne

listopad - spotkanie informacyjne o wynikach i zachowaniu

styczeń - podsumowanie I półrocza

kwiecień/maj - informacyjne o wynikach i zachowaniu w II półroczu

 

Trwałość orzeczeń ........... wydanych przed dniem 1 września 2017 roku.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przed 1 września 2017r., zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 2017 r.:

 • na okres I etapu edukacyjnego zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły podstawowej,
 • na okres II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej, tj. do VIII klasy.


ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

Ogólne wskazania profilaktyczne odnośnie wszawicy: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/wszawica_BROSZURA_A5-1.pdf 

 

Ogólne wskazania profilaktyczne odnośnie grypy i innych chorób zakaźnych:
        należy:
• unikać bliskiego kontaktu z chorymi osobami
• kiedy jest się chorym, zostać w domu i zachować dystans do osób zdrowych
• zasłaniać usta i nos chusteczką higieniczną podczas kichania i kasłania, a zużytą chusteczkę wyrzucić do kosza na śmieci
• myć często ręce
• unikać dotykania nosa, oczu i ust, żeby nie roznosić zarazków
• dbać o siebie, dużo spać, być aktywnym fizycznie, unikać stresu pić dużo płynów i zdrowo się odżywiać
                 Informację dla rodziców:
      należy:
• obserwować domowników wykazujących objawy grypopodobne, w razie ich wystąpienia zgłosić się do lekarza rodzinnego
• myć ręce swoje i swojego dziecka mydłem pod bieżącą wodą oraz pokazać dziecku jak należy to robić
• zatrzymać chore dziecko w domu i wezwać lekarza
• zasłaniać nos chusteczką higieniczną podczas kichania i usta podczas kasłania
• nie zabierać dziecka do ludzi, którzy są przeziębieni
• zadbać o to by zawsze dziecko miało przy sobie chusteczkę do nosa
• spędzać z dzieckiem aktywnie wolny czas na świeżym powietrzu

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.