• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Nagroda imienia św. Jana Kantego

Od 2002 r. z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Krzysztofa Michalika zostaje przyznawana nagroda im. Jana Kantego, patrona Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 w Gorlicach. Nagrodą wyróżnione są osoby, które w szczególny sposób wspierają szkołę swoimi działaniami i ofiarnością. Otrzymują one gliniany dzbanek z widocznymi rysami po pęknięciach. Pomysł na nagrodę został zaczerpnięty z legendy o patronie szkoły, która głosi, że za sprawą św. Jana Kantego cudownie zrósł się dzban rozbity przez biedną dziewczynę, obawiającą się gniewu macochy.

 

 

 

 


W poszczególnych latach wyróżnieni zostali:

A.D. 2002
 • Józef Abram – Burmistrz Miasta Gorlice
 • Aleksander Augustyn – kierownik Wydziału Oświaty UM Gorlice
 • Tadeusz Kosturski – radny, członek Zarządu Rady Miasta
 • Krystyna Jeleń – Niezgoda – radna Rady Miasta Gorlice
 • Joanna Bubak – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Gorlice
 • Danuta Paszyńska – przewodnicząca Rady Szkoły
 • Stanisław Ryndak – członek Zarządu Stowarzyszenia Mariampol
 • Krzysztof Michalik – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach
 • Adam Nowak – dyrektor GCK
A.D. 2003
 • Elżbieta Lęcznarowicz – Małopolski Kurator Oświaty
 • Kazimierz Sterkowicz – Burmistrz Miasta Gorlice
 • Krystyna Tokarska – Skarbnik Miasta Gorlice
 • Maria Przepióra – Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty
 • Zbigniew Grygowicz – przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Janusz Fugiel – kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
 • Andrzej Stafiej – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
 • Zofia Król – członek Rady Szkoły
 • Maciej Marynowski – członek Rady Szkoły
 • Anna Kolarzyk – zastępca Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach
A.D. 2004
 • Marcin Daniec – satyryk
 • Szkoła z Włoch
 • Szkoła z Węgier
 • Szkoła z Holandii
A.D. 2005
 • Bogdan Musiał – przewodniczący Rady Miasta
 • Jan Dobosz – wiceprzewodniczący Rady Miasta
 • Teresa Wrona – kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gorlicach
 • Daniel Myśliwy – specjalista ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach
 • Kazimierz Żegleń – nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie
 • Bronisława Mosoń – kierowniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
 • Waldemar Markiewicz – radny Rady Miasta Gorlice
A.D. 2006
 • Jerzy Knot – zastępca Kierownika Wydziału Oświaty UM Gorlice
 • Teresa Klimek – instruktor w GCK Gorlice
 • Stanisław Kozieł – prezes TPD w Gorlicach
 • Szkolne Koło „Caritas”
 • PKS – Gorlice

  A.D. 2007

  • Janina Augustyn - prezes Zarządu Powiatowego TPD w Gorlicach
  • Magdalena Rak - instruktor GCK
  • Witold Bochenek - kierownik stacji naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku.
  • Witold Bogdan - wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.
  • Witold Kochan - poseł na Sejm RP.

A.D. 2009

 • Ks Biskup Edward Białogłowski - biskup diecezji rzeszowskiej

A.D. 2012

 • Hrabia Mateusz Korwin – Szymanowski - wolontariusz TPD Warszawa

 

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.