• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Oferta przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Gorlicach, to placówka w której, pracuje grono wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli z pasją o wielokierunkowym wykształceniu. W pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne środki do nauki i zabawy. Bogatą ofertę edukacyjną dostosowujemy do potrzeb i zainteresowań dzieci. Szczególną uwagę zwracamy na nauczanie i wychowanie przez zabawę i sztukę.

NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE DZIECIOM:

 • atrakcyjne formy zabaw i zajęć,
 • indywidualne i podmiotowe traktowanie każdego dziecka,
 • miłą i serdeczną atmosferę w czasie pobytu w przedszkolu oraz pełną akceptację,
 • fachową opiekę,
 • smaczne i zdrowe posiłki dostosowane do norm żywieniowych,
 • zaspokojenie potrzeby snu i odpoczynku,
 • wesołe zabawy w ogrodzie przedszkolnym-parku oraz placu zabaw,
 • spacery i wycieczki do miasta i do różnych ciekawych miejsc, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • udział w koncertach muzycznych ,przedstawieniach teatralnych itp,
 • wspaniałe bale karnawałowe.

NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE RODZICOM:

 • wspieranie działań wychowawczych,
 • fachową opiekę dla dzieci w czasie godzin ich pracy,
 • pełnienie funkcji doradczej w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • przekazywanie na bieżąco rzetelnej i obiektywnej informacji o postępach, zachowaniach i rozwoju dziecka,
 • udział w spotkaniach otwartych prezentujących postępy dzieci,
 • udział w różnego rodzaju uroczystościach przedszkolnych i prezentacjach.

W ramach pobytu oferujemy bezpłatnie zajęcia dodatkowe, prowadzone przez specjalistów:

 • zajęcia  ze specjalistą z zakresu logopedii,
 • religię
 • j.angielski
 • rytmikę
 • logorytmikę

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.