• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Patron szkoły

Patron szkoły

 

 

Święty Jan Kanty -
patron naszej szkoły,
człowiek wykształcony,
pracowity, współczujący innym,
wrażliwy i miłosierny.

 

Św. Jan Kanty urodził się 23 czerwca 1390 r. w Kętach niedaleko Oświęcimia. W 1413 r. w wieku 23 lat zapisał się na Wydział Filozoficzny Akademii Krakowskiej. W roku 1414 w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. W ciągu dalszych lat pilnych studiów jako student
i kapłan doszedł w 1415 r. do stopnia bakałarza nauk wyzwolonych, a w 3 lata później - do stopnia magistra filozofii. Objął wówczas funkcję wykładowcy Akademii Krakowskiej. Stanowisko to było wówczas bezpłatne. Dlatego na swoje utrzymanie Jan zarabiał prywatnymi lekcjami i pomocą duszpasterską jako kapłan.

W 1421 r. na prośbę bożogrobowców z Miechowa Akademia Krakowska wysłała Jana Kantego w charakterze kierownika do tamtejszej szkoły klasztornej. Spędził tam osiem lat (1421-1429) i zasłynął w tym czasie jako znakomity kaznodzieja. W wolnych chwilach przepisywał rękopisy, które były mu potrzebne do wykładów. Interesował się muzyką, o czym świadczą odnalezione fragmenty skomponowanych przez niego pieśni dwugłosowych.

W roku 1429 na prośbę przyjaciół znów powrócił do Krakowa, aby objąć wykłady na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Wykładał logikę, fizykę, ekonomię Arystotelesa. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana wydziału.

Mając 40 lat rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym. W roku 1439 zdobył tytuł bakałarza z teologii (dzisiejszy stopień magistra) i otrzymał kantorię przy kościele św. Floriana w Krakowie i probostwo w Olkuszu.

Po uzyskaniu stopnia magistra (dzisiejszy doktorat ) teologii w roku 1443 Jan Kanty poświęcił się do końca życia wykładom na Wydziale Teologicznym.

Ostatnie 20 lat życia Jana Kantego nie zostało udokumentowane. Żywoty świętych podają, że odbył pielgrzymkę do Ziemi Swiętej oraz 5 razy pielgrzymował do Rzymu.

Zmarł w opinii świętości 24 grudnia 1473 r. Jego relikwie spoczywają w kolegiacie św. Anny w Krakowie.

 

16 lipca 1767 r. Papież Klemens XIII dokonał Kanonizacji Jana Kantego i ustalił 20 października wspomnieniem liturgicznym o świętym Janie Kantym.

Św. Jan Kanty jest czczony jako patron młodzieży akademickiej, której poświęcił 55 lat profesury na Akademii Krakowskiej.

Wśród wielu cnót św. Jana wybija się ogromna pracowitość. W ciągu swojego życia przepisał około 18 tysięcy stron manuskryptów, które są obecnie przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej.

 

W ludzkiej pamięci Św. Jan Kanty zapisał się też jako prawdomówny, dobry, wrażliwy, współczujący innym człowiek. Wyróżniał się troską o zachowanie cudzej dobrej czci. Pomagał ubogim studentom, nigdy nie przeszedł wobec biednych, sierot
i potrzebujących. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia.

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec..

Osoba św. Jana otoczona jest wieloma legendami. Jedna z nich mówi o dziewczynie, która rozbiła gliniany dzban. Św. Jan pomógł jej go posklejać.

Jest to piękny symbol naszej szkolnej społeczności – obraz św. Jana scalającego nasze różne osobowości.

         

         Materiały do konkursu szkolnego:

                       Życiorys Jana Kantego.

                Święty Jan Kanty - życie i działalność.

                       Legendy o świętym Janie Kantym.

        

       

 

Nagroda im. św. Jana Kantego

Od 2002 r. z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Krzysztofa Michalika, co roku zostaje przyznawana nagroda im. Jana Kantego, patrona naszej szkoły. Nagrodę stanowi gliniany dzban, z zaznaczającymi się wyraźnie rysami po pęknięciach.

Społeczność szkolna wyróżnia tą nagrodą osoby, które w szczególny sposób swoją ofiarnością lub działaniami wspomagają pracę szkoły. Inspiracją do powstania tej nagrody stała się legenda o patronie szkoły, która głosi, że za sprawą św. Jana Kantego cudownie skleił się dzban, rozbity przez biedną dziewczynę, obawiającą się gniewu macochy.

 

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.