• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Caritas

Szkolne Koło Caritas powstało w 1999r, jest ono jednym z pierwszych powstałych w naszej diecezji. Członkami Koła są uczniowie z klas I – III gimnazjum oraz szóstoklasiści.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w razie potrzeby częściej. Pracujemy według programu duszpasterskiego. Uczniowie skupieni wokół działalności charytatywnej Kościoła odkrywają wartości własnego życia oraz drugiego człowieka.

Celem spotkań jest uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych, ukazanie, że od każdego człowieka i jego zaangażowania zależy wiele i każdy może mieć swój wkład w budowanie lepszego świata.

Szczegółowe działania są podejmowane zgodnie z opracowanym rocznym planem pracy Koła. Podejmujemy takie działania jak :

przygotowanie liturgii na Tydzień Miłosierdzia oraz rozważanie różańcowe;

Niedziela Papieska-  / zbiórka do puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia/

Dzień Papieski-16 X;

Święto Patrona Szkoły- św. Jana Kantego- 20 X  / włączenie się w przygotowanie liturgii, przeprowadzenie szkolnego konkursu;

zbiórka do puszek na Kościoły w Potrzebie;

pamiętamy o zmarłych- odwiedzenie cmentarzy w listopadzie;

Mikołajki;

rozprowadzanie świec Caritas- XII;

wykonanie ozdób świątecznych, pisanek wielkanocnych z których dochód  przeznaczamy na adopcję serca Betshaby Sydonii z Kassisi w Afryce /Zambia/’

zbiórka pieniędzy na Kościoły Wschodu- XII;

zbiórka żywności w sklepach przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy;

spotkanie Opłatkowe w szkole;

przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństwa inscenizowanej Drogi Krzyżowej;

przeprowadzenie apelu wielkanocnego i  rocznicy śmierci Jana Pawła II;

przygotowanie liturgii uroczystości Bożego Miłosierdzia – święto Caritasu

Boże Ciało – sprzedaż chlebków na potrzeby kuchni Caritas w Gorlicach;

Wycieczki do różnych ciekawych miejsc w jesieni i na wiosnę;

Zakończenie roku szkolnego uroczystym ogniskiem- podsumowanie pracy Koła Caritas.

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.