• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Rekrutacja 2018/2019

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2012 R.

ORAZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W MZS 3 GORLICE

 

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach INFORMUJE, że trwa zbieranie DEKLARACJI o kontynuowania edukacji w przedszkolu przez wszystkie uczęszczające obecnie do przedszkola.

Równocześnie serdecznie zapraszamy Państwa do dokonania zgłoszenia dziecka urodzonego w roku 2012 oraz zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020.

 

Deklaracje o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu oraz Zgłoszenie dziecka do kl. I można dokonać w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. od 7.30 do 14.30 w terminie:

 od 1 lutego do 4 marca 2019 r.

- prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Jeżeli Państwo chcielibyście osobiście poznać szkołę, jej ofertę i bazę dydaktyczną – serdecznie zapraszamy w każdej wolnej chwili do szkoły lub na naszą stronę internetową: www.mzs3gorlice.pl

Nasza szkoła jest najmniejszą szkołą w Gorlicach, położoną w fantastycznej, spokojnej, zielonej okolicy parku im. W.H. Mc Gavrey’a.

U nas żaden uczeń nie jest anonimowy, a nasze działania są ukierunkowane, aby wszyscy uczniowie zostali objęci troskliwą opieką i życzliwością oraz wymaganiami umożliwiającymi uzyskanie najwyższych wyników podczas egzaminów zewnętrznych. Pracujemy na jedną zmianę. W naszej ofercie mamy między innymi świetlicę szkolną i stołówkę, gdzie uczeń może wypocząć oraz zjeść smaczny i tani posiłek (cena obiadu dwudaniowego obecnie to tylko 3,50 zł.).

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola.

od 1 lutego do 4 marca 2019 r. – termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Deklaracji kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 funkcjonującym w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach;

Od 11 marca do 29 marca 2019 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów ,,Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 2 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.
W postępowaniu uzupełniającym od 19 do 21 sierpnia 2019 r.

Od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. - weryfikacja wniosków przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.
W postępowaniu uzupełniającym od 22 do 23 sierpnia 2019 r.

15 kwietnia 2019 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
W postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2019 r.

Od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. - termin składania przez rodziców/ prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 2 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach.
W postępowaniu uzupełniającym od 26 do 27 sierpnia 2019 r.

22 kwietnia 2019 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc.
W postępowaniu uzupełniającym 28 sierpnia 2019 r.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej

Od 1 lutego do 4 marca 2019 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Zgłoszeń kandydata o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.

Od 11 marca do 29 marca 2019 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.
W postępowaniu uzupełniającym od 19 do 21 sierpnia 2019 r.

Od 1 kwietnia do 12 kwietnia 2019 r. – weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.
W postępowaniu uzupełniającym od 22 do 23 sierpnia 2019 r.

15 kwietnia 2019 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
W postępowaniu uzupełniającym26 sierpnia 2019 r.

Od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2019 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania do klasy I w Szkole Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach,
W postępowaniu uzupełniającym od 26 do 27 sierpnia 2019 r.

22 kwietnia 2019 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
W postępowaniu uzupełniającym 28 sierpnia 2019 r.

 

Regulamin rekrutacji do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach (dotyczy: przedszkola, szkoły podstawowej) - pdf

Zgłoszenie kandydata do klasy I Szkole Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantegow Gorlicach - pdf

Wniosek o przyjęcie do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach - pdf

Deklaracja dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola - pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach z innego obwodu - pdf

 

 

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.