• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Rekrutacja 2021/2022

 

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2014 R.

ORAZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W MZS 3 GORLICE

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach INFORMUJE, że zbieranie:

DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu przez wszystkie dzieci uczęszczające obecnie do przedszkola

oraz

ZGŁOSZENIE dziecka urodzonego w roku 2014 oraz zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły do klasy I szkoły podstawowej

na rok szkolny 2021/2022 można dokonać w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. od 7.30 do 14.30  w terminie:

 

od 8 do 24 lutego 2021 r.

 

- prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Równocześnie informujemy, że zapisy dzieci do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej na pozostałe wolne miejsca odbędą się w terminie

od 1 do 18 marca 2021 r.

 

 Zaproszenie informacja o rekrutacji pdf

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego pdf

Harmonogram rekrutacji - załącznik nr 1 do Zarządzenia 25/2021

 
 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola.
 • od 8 lutego do 24 lutego 2021 r. – termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Deklaracji kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 funkcjonującym w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach;
 • Od 1 marca do 18 marca 2021 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów ,,Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 2 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.

W postępowaniu uzupełniającym od 16 do 18 sierpnia 2021 r.

 • Od 19 marca do 26 marca 2021 r. - weryfikacja wniosków przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

W postępowaniu uzupełniającym od 19 do 20 sierpnia 2021 r.

 • 30 marca 2021 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W postępowaniu uzupełniającym 23 sierpnia 2021 r.

 • Od 30 marca do 8 kwietnia 2021 r. - termin składania przez rodziców/ prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 2 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach.

W postępowaniu uzupełniającym od 23 do 25 sierpnia 2021 r.

 • 9 kwietnia 2021 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc.

W postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2021 r.

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej
 • Od 8 lutego do 24 lutego 2021 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Zgłoszeń kandydata o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.
 • Od 1 marca do 18 marca 2021 r. -  termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.

W postępowaniu uzupełniającym od 16 do 18 sierpnia 2021 r.

 • Od 19 do 26 marca 2021 r. – weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

W postępowaniu uzupełniającym od 19 do 20 sierpnia 2021 r.

 • 130 marca 2021 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      W postępowaniu uzupełniającym23 sierpnia 2021 r.

 • Od 30 marca do 8 kwietnia 2021 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania do klasy I w Szkole Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach,

W postępowaniu uzupełniającym od 23 do 25 sierpnia 2021 r.

 • 9 kwietnia 2021 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

      W postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2021 r.

 

 

Regulamin rekrutacji do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach (dotyczy: przedszkola, szkoły podstawowej) - pdf

Zgłoszenie kandydata do klasy I Szkole Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach - pdf

Wniosek o przyjęcie do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach - pdf

Deklaracja dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola - pdf

Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach z innego obwodu - pdf

Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach - pdf

WNIOSEK kandydata do SP OBCY obwód 2020 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach - pdf

Potwierdzenie woli uczęszczania do Miejskiego Przedszkola nr 2 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach - pdf

Oświadczenie o miejscu zamieszkania - pdf

Oświadczenie że droga do szkoły do której ubiega się kandydat jest krótsza niż do szkoły obwodowej - pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu - pdf

Oświadczenie Bliska rodzina w pobliżu MZS 3 - pdf

Oświadczenie Samotne wychowywanie - pdf

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pdf

 

 

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.