• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Świetlica szkolna

Świetlica szkolna działająca przy MZS nr 3 w Gorlicach stanowi integralną część szkoły, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego, oraz poczynań dydaktycznych. Zajęcia świetlicowe odbywają się od poniedziałku do piątku od 7:00 - 8:00 oraz od 11:00 do 16:00.  Świetlica pełniąc rolę opiekuńczo-wychowawczą realizuje następujące cele:

 • zagospodarowanie wolnego czasu dziecka przez różne formy pracy
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dziecka
 • prawidłowe rozwijanie osobowości dziecka
 • pomoc w nauce w celu wyrównania poziomu wiedzy
 • rozwój ogólno - kulturowy
 • propagowanie zdrowego stylu życia

Mimo wszystko głównym codziennym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki po zajęciach lekcyjnych. Nasza świetlica mając na uwadze potrzeby uczniów współpracuje z:

 • pedagogiem szkolnym
 • samorządem uczniowskim
 • wychowawcami
 • biblioteką szkolną
 • pracownią informatyczną

Copyright © 2020. OPENMINT Rights Reserved.