• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Ubezpieczenie uczniowskie

Rada Rodziców Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach informuje że dokonała wyboru ubezpieczenia dla uczniów naszej szkoły na rok 2017/18.

 

 ubezpieczenie

 

UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3+ PRZEDSZKOLE

ROK SZKOLNY 2017/18

Osoba do kontaktu w przypadku potrzeby zgłoszenia szkody:

Pani:                            Elżbieta Biszczak

Telefon kontaktowy:              (18) 353-70-14 lub 609-332-001

Podstawowe informacje:

Okres ubezpieczenia:            01.09.2017- 31.08.2018

całodobowo, szkoła i poza szkołą

Miejsce ubezpieczenia:          terytorium Polska i poza RP

Suma ubezpieczenia:                  14 000,00 zł.

Zakres podstawowy (główne świadczenia) ubezpieczenia:

1.Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu- wypłacane jest w wysokości równej 1% sumy ubezpieczenia za każdy określony % trwałego uszczerbku.

2. Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku- wypłacane 100% sumy ubezpieczenia, dodatkowo 100% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci na terenie placówki oświatowej.

3. Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych (np. orteza, kołnierz, stabilizator, opaska itp.)- do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.

4. Świadczenie ryczałtowe z tytułu pogryzienia przez zwierzęta lub ukąszenie przez owady- 200PLN.

Zakres dodatkowy ubezpieczenia:

1. Zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie RP (np. lekarstwa, badania, rehabilitacja)- wskutek nieszczęśliwego wypadku 30 % sumy ubezpieczenia NNW.

W przypadku szkody prosimy kierować się do przedstawiciela firmy Gothaer, na ul. Mickiewicza 9, gdzie przeprowadzane będą wszelkie formalności związane ze szkodą.

Stopień trwałego uszczerbku ustalany jest przez Towarzystwo Gothaer na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej (bez konieczności badania przez lekarza orzecznika).

Poniżej zamieszczamy informacje na temat wybranego wariantu ubezpieczenia.

NNW-GOTHAER-RESUME 2017-18

NNW PDF- OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.