• 1 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Czerp z innych, ale nie kopiuj ich. Bądź sobą."
 • 2 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi rzeczami."
 • 3 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wychowanie, jeśli nie jest wzorem i miłością, nie jest wychowaniem."
 • 4 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny."
 • 5 Miejski Zespół Szkól nr 3
  "Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić."
baner

Wymagania edukacyjne

Przedmiotowe zasady oceniania oraz wymagania edukacyjne

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 1 - 3

 

Edukacja wczesnoszkolna - nauczyciele Renata Basista, Urszula Kazalska - Michalik, Anna Przybylska, Wioletta Przybyłowicz, Urszula Rybczyk

Wymagania edukacyjne na poszczegolne stopnie dla klas 1 - 3 szkoły podstawowej - pdf

 

JĘZYK ANGIELSKI - nauczyciele Ewa Janusz, Urszula Kazalska - Michalik, Magdalena Konopka, Renata Tokarska

Przedmiotowe zasady oceniania języki obce- pdf

 Kryteria oceniania  - pdf 

 

RELIGIA - nauczyciele Teresa Muzyka, ks.dr Marek Dyło
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 1 szkoły podstawowej- pdf 

Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 2 szkoły podstawowej- pdf 

Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 3 szkoły podstawowej- pdf  

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4 - 8

 

JĘZYK POLSKI - nauczyciele Małgorzata Bania, Agnieszka Siepietowska, Barbara Apola

Przedmiotowe zasady oceniania dla szkoły podstawowej- pdf

Kryteria oceniania język polski klasa 4 szkoły podstawowej- pdf 

Kryteria oceniania język polski klasa 5 szkoły podstawowej- pdf

Kryteria oceniania język polski klasa 6 szkoły podstawowej- pdf

Kryteria oceniania język polski klasa 7 szkoły podstawowej- pdf

Kryteria oceniania język polski klasa 8 szkoły podstawowej- pdf

 

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - nauczyciele Krzysztof Michalik, Jadwiga Śliwa

Przedmiotowe zasady oceniania dla szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 4 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 5 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 6 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 7 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 8 szkoły podstawowej- pdf

 

MATEMATYKA - nauczyciele Renata Apola, Karolina Maszewska

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki dla szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 4 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 5 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 6 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 7 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 8 szkoły podstawowej- pdf

 

PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA - nauczyciele Renata Basista, Paulina Ryba

Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody, biologii i chemii dla szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne biologia klasa 5 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne przyroda klasa 6 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne biologia klasa 7 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne chemia klasa 7 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne biologia klasa 8 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne chemia klasa 8 szkoły podstawowej- pdf

 

 

INFORMATYKA - nauczyciel Tomasz Śliwa, Krzysztof Mrozek

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej- pdf

 

JĘZYKI OBCE - ANGIELSKI i NIEMIECKI - nauczyciele Ewa Janusz, Magdalena Konopka, Renata Tokarska

Przedmiotowe zasady oceniania języki obce dla szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 4 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 5 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 6 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne język angielski klasa 7 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne język anigielski klasa 8 szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne język niemiecki klasa 7 szkoły podstawowej- pdf

 

TECHNIKA - nauczyciel Tomasz Śliwa

Przedmiotowe zasady oceniania z techniki dla szkoły podstawowej- pdf

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE - nauczyciele Krzysztof Mrozek, Beata Przybyło, Szymon Róż
Przedmiotowy system oceniania z w-f dla szkoły podstawowej- pdf

 

GEOGRAFIA - nauczyciel Krzysztof Mrozek

Przedmiotowe zasady oceniania - pdf

Wymagania edukacyjne geografia klasa 5 - pdf

Wymagania edukacyjne geografia klasa 7 - pdf

Wymagania edukacyjne geografia klasa 8 - pdf

 

FIZYKA nauczyciel Tomasz Śliwa
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej- pdf

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 8 szkoły podstawowej- pdf

 

 MUZYKA - nauczyciel Magdalena Konopka

Wymagania edukacyjne muzyka klasy 4 - 7 szkoły podstawowej - pdf

 

PLASTYKA - nauczyciel Ewa Mrozek
Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki dla szkoły podstawowej- pdf

Wymagania edukacyjne plastyka szkoła podstawowa - pdf

 

INFORMATYKA - nauczyciel Tomasz Śliwa
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej- pdf

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 5 szkoły podstawowej- pdf

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej- pdf

Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej- pdf

 

RELIGIA - nauczyciele Klara Sikora, ks.dr Marek Dyło, Teresa Muzyka - Sikora
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 4 szkoły podstawowej- pdf 

Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 5 szkoły podstawowej- pdf 

Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 6 szkoły podstawowej- pdf 

Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 7  szkoły podstawowej- pdf 

Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 8 szkoły podstawowej- pdf 

 

 

Copyright © 2022. OPENMINT Rights Reserved.